ZELENÁ ÚSPORÁM KASO Žamberk s.r.o.

ZELENÁ ÚSPORÁM - dodavatel plastových oken na seznamu SOD

Nové podmínky projektu ZELENÁ ÚSPORÁM umožňují zažádat o dotaci v oblasti A.2 (úspora energie na vytápění – dílčí zateplení) na jakékoli úsporné opatření (výměna oken, zateplení střechy, zateplení podlahy apod.) za předpokladu dosažení kvalitativních kritérií a požadované úspory roční měrné potřeby tepla o minimálně 20%. Pro získání dotace není nutné kombinovat několik opatření najednou, což umožňuje získat dotace i těm, kteří si nemohou vsoučasné době dovolit větší investice.

Výše dotace se odvíjí od velikosti snížení spotřeby:

· snížení spotřeby energie o 20%
          - rodinné domy 650 Kč/m2 podlahové plochy
          - bytové domy 450 Kč/m2 podlahové plochy

· snížení spotřeby energie o 30%
          - rodinné domy 850 Kč/m2 podlahové plochy
          - bytové domy 600 Kč/m2 podlahové plochy

K realizaci dílčího opatření je i nadále nutné využívat výrobky a technologie schválené vrámci dotačního programu, tj. ze Seznamu výrobků a technologií.

Vlastník domu může zažádat o dotaci na dílčí zateplení nejvýše jednou pro každý objekt, podruhé může zažádat až o zateplení na úroveň celkového zateplení. Pokud se mu podaří dostat na podmínky celkového zateplení, bude mu doplacena dotace do úrovně dle sazby voblasti A.1 (celkové zateplení).

Dotační podpora v oblasti celkového zateplení objektu se zvyšuje. U rodinných domů se sazba zvyšuje o 250 Kč a u bytových domů pak o 150 Kč na metr čtverečný podlahové plochy. Dotace na celkové zateplení tak přesahuje hranici 30% celkových investičních nákladů. Nově se týká oblast podpory A.1 celkové zateplení i panelových bytových domů.

Výše dotace A.1:

· celkové zateplení RD
          - na 70 kWh/m2 1.550 Kč/m2 podlahové plochy
          - na 40 kWh/m2 2.200 Kč/m2 podlahové plochy

· celkové zateplení BD (panel i ne-panel)
          - na 55 kWh/m2 1.050 Kč/m2 podlahové plochy
          - na 30 kWh/m2 1.500 Kč/m2 podlahové plochy

Zásadní novinkou v programu je také snížení vstupních nákladů v podobě poskytnutí dotace na nezbytné energetické ohodnocení domu a na vypracování projektu realizace energetických úspor a instalaci obnovitelných zdrojů. Dotace na projektové dokumentace a na energetické hodnocení budou fixní a budou se vyplácet v momentě schválení žádosti o podporu investiční akce. Dotace bude vyplácena buď vlastníkovi domu (žadateli), nebo zpracovatelům energetického hodnocení a projektové dokumentace. Tato podpora je poskytována z prostředků technické asistence programu Zelená úsporám a vyplácena bude do 31. 3. 2010 nebo do vyčerpání celkové částky 50 milionů korun.

Výše dotace pro rodinné domy pro oblast A

  • energetické hodnocení 10.000 Kč
  • projektová dokumentace 10.000 Kč

Výše dotace pro bytové domy pro oblast A

  • energetické hodnocení 15.000 Kč na jeden dům
  • projektová dokumentace 2.000 Kč na bytovou jednotku

  
Provozovna:

KASO Žamberk s.r.o.

Dolní Čermná 29
(bývalý areál obalovny živičných směsí)
561 53 Dolní Čermná


Telefony:        
+420 736 674 294 / Roman Kuhn
+420 603 296 092 / Irena Kuhnová


E-mail:      zobrazit více »